Scope inspecties

Als het verzekeringstechnisch in orde moet zijn

Wat we doen


Scope 8

Scope 8 is een gestandaardiseerde veiligheidsinspectie gebaseerd op de NEN3140 veiligheidsnorm en heeft een preventieve aard. Het doel van de keuring is het verlagen van aanrakingsgevaar, brandgevaar en storingen.

Scope 10

De Scope 10 inspectie wordt uitgevoerd op basis van de NTA 8220. De elektrische installaties worden beoordeeld op oneigenlijk gebruik of een defect wat brand kan veroorzaken. Veel verzekeraars stellen deze inspectie verplicht om een brandverzekering af te mogen sluiten, om zo het risico te beperken.

PV inspectie

Op last van de verzekering dient u periodiek uw zonnestroominstallatie te laten inspecteren. De inspecteur kijkt naar de brandrisico’s en de elektrische veiligheid van de installatie. Uw inspectierapport voldoet dan aan de hoogste eisen en daarmee ook geschikt voor alle verzekeringen.

Scope 8

Bij een Scope 8 inspectie gaat het erom dat de elektrische installatie veilig is om te gebruiken en dat deze niet tot een ongeval voor mens of dier kan leiden. De inspecteur gaat te werk op basis van een inspectieplan. Als eerste wordt de meterkast visueel beoordeeld. Daarna worden de kappen gedemonteerd en een aantal metingen verricht die ook in het inspectieplan zijn omschreven en die volgens de SCIOS in het Technisch Document 12 wordt geëist. Na de inspectie van de meterkast worden ook de andere verdeelinrichtingen op die wijze beoordeeld. Alle tekeningen worden vergeleken met de op dat moment aangetroffen installatie. Het moet voor de gebruiker en de inspecteur duidelijk zijn hoe de installatie in elkaar zit om er ook mee te kunnen schakelen indien dat nodig is! Naast de meterkast(en) dient ook de rest van de installatie degelijk te zijn om te gebruiken zonder dat er een keer een ongelijk kan plaatsvinden of een andere gevaarlijke situatie kan voor doen. We kijken dan of de juiste materialen zijn gebruikt gezien de werkzaamheden die daar plaatsvinden en of alles nog degelijk is. Alle gebruikerstoestellen die zowel vast zijn aangesloten of die tijdelijk worden gebruikt dienen eveneens degelijk en veilig te zijn voor mens en dier. Tevens dienen alle aardcontacten in de contactdozen voldoende functioneel te zijn. Van deze inspectie worden foto’s gemaakt en de metingen worden in het inspectierapport vastgelegd waarna de herstelwerkzaamheden kunnen worden uitgevoerd door een erkend Electro bedrijf. Na de herstelwerkzaamheden kan een eindrapport worden overlegd aan de verzekering.

PV inspectie


Op last van de verzekering dient u periodiek uw zonnestroominstallatie te laten inspecteren. De inspectie is een elektrische inspectie van de PV-Panelen, bekabeling, vereffening en de koppeling met de omvormer die op zijn beurt weer aangesloten zit op de verdeelinrichting in de meterkast. De inspecteur kijkt naar de brandrisico’s en de elektrische veiligheid van de installatie. Vanuit de verzekeraars komt steeds vaker voor dat de Elektrische PV-installatie eens in de 5 jaar geïnspecteerd dient te worden. We beginnen dan bij de hoofdverdeelkast met de daar aan gekoppelde PV-Installatie. We maken van iedere tekortkoming een foto met een uitleg waarna een monteur de gebreken kunt gaan aanpassen. Uw inspectierapport voldoet dan aan de hoogste eisen en daarmee ook geschikt voor alle verzekeringen.

Neem contact met ons op

Contact formulier

  Soort Inspectie * - Maak uw keuze

  Aanvullende inspectie informatie

  Inspectie methode *

  Aanvullende inspectie informatie

  Aanvullende inspectie informatie

  Kies uw branche *

  Voer een getal tussen de 1 en 10.000 in.

  Voer een getal tussen de 1 en 100 in.

  Type dak *

  Uw contact gegevens

  Bedrijfsgegevens

  Scope inspect B.V.
  Mijlweg 6-D
  3295 KH ‘s-Gravendeel

  Tel: 06 53 50 62 14
  Mail: info@scope-inspect.nl

  KvK: 85747920
  IBAN: NL21 RABO 0189 5285 59
  BTW-nr: NL863728157B01